תגית -ערוץ 20

לירן לוי | צילום: אמיל מושאילוב

לירן לוי

הוא התאהב בתחום הסיקור שלו ונחשב למבקר קשוח של הגופים אותם הוא מסקר. כל אנשי כסית: קבלו את לירן לוי

נוה דרומי | צילום: אמיל מושאילוב

נוה דרומי

מעבודה בעמותות לפנים של הימין בתקשורת הישראלית. כל אנשי כסית: קבלו את נוה דרומי

נגישות