תגית -אלדד קובלנץ

מיכאל שמש | צילום: אמיל מושאילוב

מיכאל שמש

ממשפחה של אברכים, הוא בחר בדרך שונה והפך לספק הסיפורים הגדול של התאגיד. כל אנשי כסית: קבלו את מיכאל שמש

נגישות