קטגוריה -דעות

הפספוס של ועדת פולקמן | ניתוח

ועדת פולקמן דנה במשך שנה בעתיד הרגולציה על השידורים בישראל. אף שכולם מסכימים שהכוונות היו טובות, הדו"ח לא מציע בשורה אמיתית לגופי השידור או ליצירה הישראלית. מה בכל זאת...

נגישות