קטגוריה -זזים

מינויים חדשים ברשת 13

רו"ח עשהאל בן יעקב מונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים של רשת 13, רו"ח ליטל גלימידי מונתה לסמנכ"לית הכספים של חדשות 13

נגישות