מי ישמור

על כלבי השמירה?

התקשורת היא אחד ממנגנוני הכוח החזקים שיש במדינה. התקשורת היא גם אחת המערכות המוחלשות ביותר. מבפנים היא מוחלשת על ידי האינטרסים של בעלי הבית, ומחוץ על ידי הממסד הפוליטי שצובר נקודות על גבה. היא מתיימרת לשמור על הכל, לא רק על הדמוקרטיה.

אבל מי ישמור עליה?

מי יצביע על המקומות בהם היא מתכחשת לייעודה, מי יתעד ויסמן את התהליכים הפנימיים שעוברים עליה?

התקשורת היא אחד ממנגנוני הכוח החזקים שיש במדינה. התקשורת היא גם אחת המערכות המוחלשות ביותר. מבפנים היא מוחלשת על ידי האינטרסים של בעלי הבית, ומחוץ על ידי הממסד הפוליטי שצובר נקודות על גבה. היא מתיימרת לשמור על הכל, לא רק על הדמוקרטיה.

אבל מי ישמור עליה?

מי יצביע על המקומות בהם היא מתכחשת לייעודה, מי יתעד ויסמן את התהליכים הפנימיים שעוברים עליה?

התקשורת היא אחד ממנגנוני הכוח החזקים שיש במדינה. התקשורת היא גם אחת המערכות המוחלשות ביותר. מבפנים היא מוחלשת על ידי האינטרסים של בעלי הבית, ומחוץ על ידי הממסד הפוליטי שצובר נקודות על גבה. היא מתיימרת לשמור על הכל, לא רק על הדמוקרטיה.

אבל מי ישמור עליה?

מי יצביע על המקומות בהם היא מתכחשת לייעודה, מי יתעד ויסמן את התהליכים הפנימיים שעוברים עליה?

כסית, כלי התקשורת העצמאי שעוסק רק בעולמות העיתונות, הפרסום, יחסי הציבור בכל אמצעי התקשורת הקיימים, מהמודפסים ועד המשודרים והדיגיטליים, יבטיח שיש מי שיסתכל על אלו שמסתכלים על כולם.

לתמיכה חודשית קבועה להבטחת המשך קיומו של כסית:

לאן הכסף שלי הולך?

משכורות כתבים

תפעול האתר

הפצת התוכן

ייעוץ משפטי

נגישות