מחבר -כותב/ת אורח/ת

פרובוקציה ילדותית

עד גיל 12, שיעור הבנים והבנות הנפגעים מינית זהה, ומבהיל. זה לא משפיע על משרדי הפרסום שעדיין נהנים מהרעש והפרובוקציה של הצגת ילדים כפתייניים

מה שהבנות רוצות – וצריכות

להרים פרסומת יצירתיות לשירות שקוף כמו WIFI זה לא פשוט, להרים פרסומת פמיניסטית זה הישג, להרים פרסומת פמיניסטית שגם לא עושה עניין מזה שהיא פמיניסטית זה כבר מרשים

נגישות