קטגוריה -על סדר היום

הסוף של הטלוויזיה הקהילתית?

שר התקשורת הודיע על כוונתו לבטל את מבחני התמיכה לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים ולקבוע מבחנים חדשים למתן כספי תמיכות לרשויות מקומיות המפעילות...

נגישות