ארגון העיתונאים למועצת העיתונות: דורשים פירוט מלא של הוצאות המנכ”ל המתפטר

הזעזועים במועצת העיתונות ממשיכים יום לאחר התפטרות המנכ”ל, דורש יו”ר ארגון העיתונאים פירוט מלא של כל ההוצאות שאושרו לו