סקס מוכר התנצלויות

ההתקדמות שהקהילה הפמיניסטית השיגה עם תעשיית הפרסום היא המעבר מפרסומות רוויות שנאת נשים בגלוי, לפרסומות רוויות אלמנטים של שנאת נשים בגלוי פלוס התנצלות מיידית