קטגוריה -פרסום

פרובוקציה ילדותית

עד גיל 12, שיעור הבנים והבנות הנפגעים מינית זהה, ומבהיל. זה לא משפיע על משרדי הפרסום שעדיין נהנים מהרעש והפרובוקציה של הצגת ילדים כפתייניים

נגישות